Blog Single

08 aug

FIDO2 en YubiKey

Het FIDO2-project is een reeks in elkaar grijpende initiatieven die samen de FIDO-verificatienorm voor het web vormen en het FIDO-ecosysteem enorm uitbreiden. Kort gezegd draait het om sterke, wachtwoordloze authenticatie. FIDO staat voor Fast Identity Online.

Met FIDO worden de volgende doelen nagestreefd:

  • betere beveiliging van online diensten
  • verlaging van de hiermee gepaarde kosten voor de onderneming
  • simpeler en veiliger voor consumenten

Alle grote webbrowsers, waaronder Chrome, Firefox en Microsoft Edge zijn bezig met het implementeren van de standaarden; Android en Windows 10 hebben ook ingebouwde ondersteuning voor FIDO-verificatie.

De voltooiing van de FIDO2-standaardiseringsinspanningen en de betrokkenheid van toonaangevende browserleveranciers bij de implementatie ervan, opent een nieuw tijdperk van alomtegenwoordige, door hardware ondersteunde FIDO-authenticatiebescherming voor iedereen die van het internet gebruik maakt. YubiKey is vanaf het begin betrokken bij FIDO U2F programma en nu dus ook pionier bij het FIDO2 project.

Related Posts